Ambulanta (Zdravstvena stanica)

Dom kulture “Mladost”

Javno komunalno preduzeće “Glogonj”

Mesna kancelarija Glogonj

Mesna zajednica Glogonj

Osnovna škola “4.oktobar” Glogonj

Pošta

Rumunska Pravoslavna Crkva Glogonj

Srpska Pravoslavna Crkva Glogonj