01.01.2011.

Dom kulture

DOM NEKADA ||| STARO ZDANJE||| IZGRADNJA NOVE ZGRADE |||AKTIVNOSTI: DOM 2010

 Staru zgradu Doma kulture podiglo je selo posle II svetskog rata, tako da je 1962 godine počeo sa radom Dom kulture “Mladost” Glogonj. Nažalost 2004 godine - bioskopska sala i diskoteka Doma kulture ”Mladost” potpuno su izgorele u požaru koji je ovu ustanovu zahvatio 19.jula. Juna 2006 srušeni su zidovi starog Doma (raščišćen je teren nakon požara), obnovljena ‘Omladinska sala’ i urađena ulična ograda 2009 - Završena izgradnja nove zgrade Doma kulture “Mladost” Glogonj Lična karta: Prvi maj 82, 26202 Glogonj Telefon/fax: 013/627-115 Direktor – Slavko Jovanovski Broj zaposlenih – 5 E-mail
______________________________
BELEŠKE O AKTIVNOSTIMA:
Objavljeno 2009 godine Славко Јовановски, директор Дома културе „Младост" ИЗМЕЂУ ЖЕЉА И МОГУЋНОСТИ - Када сам ступио на дужност директора на рачуну готово да и није било пара - Због финансијске кризе и све мање новца у буџету града месечна квота за финансирање програма у култури мања за 30 одсто Новопостављени директор Дома културе „Младост" у Глогоњу, Славко Јовановски, на дужност je ступио 20.фе6руара ове године, Одлуку o томе донели су одборници Градске скупштине Панчева, и како каже, основни мотив прихватања ове дужности био je унапређење културне активности и садржаја и окипљање младих даровитих Глогоњаца. Иако je село мало, потенцијали нису мали... ПРАЗНА KACA У време, када сам ступио на дужност, затекао сам празну касу, a на рачуну готово да и није било пара. Око 40 одсто средстава која су предвиђена за активности Дома културе, у прва четири месеца ове године већ су била утрошена за намиривање обавеза које су настале пре мог доласка, вели Јовановски и додаје: И данас ситуација ништа није боља. Наступила je финансијска криза, na je због све тањег градског буџета месечна квота намењена Дому културе у Глогоњу смањена за око 30 одсто. САМО ЗА НАЈНУЖНИЈЕ ПОТРЕБЕ У таквој ситуацији, хтели не хтели приступили смо редукцији програмских активности. Очигледно je да се све врти око новца. За сада делује фолклорна секција која ркупља око 70 чланова. И у таквим околностима имали смо запажен наступ на традиционалној манифестацији „Овчарски дани" у Сакулама, a y току су интензивне припреме најмлађих фолклораша за учешће na Општинској смотри музичко-фолклорногства-ралаштва деце града Панчева која ће се одржати 10. априла у панчевачком Дому војске. У свему томе велику вољу, пожртвовање и ажурност показала je Јелена Трајковски, кореограф и уметнички руководилац. Свакако, треба поменути и Павла Убовића, диригента Тамбурашкот оркестра Основне школе „Зоран Петровић" из Сакула. КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ Почетком априла у Дому културе „Младост" одржано je књижевно вече на коме je представљена најновија књига афоризама Зорана Т. Поповића, једног од наших најзнаменитијих афористичара. Реч je o књизи „Д БЕСТ ОФ", односно избору најбољих афоризама овог уметника насталих у последњих двадесетак година. НОВИ ДОМ ПОД КРОВОМ Здање новог Дома културе je под кровом и тренутно се на објекту изводе изолациони и радови на фасади. Комплетну инвестицију и надзор води Дирекција за изградњу и уређење Панчева. Првобитно je планирано дасе нова зграда Дома културе заврши до октобра ове године, a да ли ће тако и бити за сада je y великој мери неизвесно, будући на све израженију економску кризу и помањкање пара у градском буџету Панчева.
Драган Димитријевић
.................................................
Objavljeno 2002 godine Dom kulture " Mladost " Glogonj je oduvek bio centralno mesto okupljanja svih Glogonjaca, a tako je i danas. Na čelu ustanove nalazi se Branislav Trajkovski. U genima svih Glogonjaca, bez obzira na nacionalnost, je pesma i igra, zato je valjda od svih aktivnosti koje se odvijaju u Domu kulture najuspešnija i najbrojnija folklorna sekcija. Ona trenutno broji 126 članova, uzrasta od 4 do 32 godine. Postoje tri folklorne grupe, a u svakoj od njih neguju se izvorne pesme i igre iz cele Srbije - a takodje i igre svih naroda i narodnosti. Mladja izvodjačka grupa broji 50 članova ( prosečna starost ovog folklornog ansambla je deset godina ) i svi su oni polaznici Baletske škole " Jovan Bandur " Pančevo - odsek Narodna igra. Deca su gostovala u Bugarskoj na medjunarodnom decjem festivalu folklora. Brojna su gostovanja učešće na festivalima po celoj Srbiji. Prvi ansambl, sastavljen je od mladića i devojaka prosečne starosti 18 godina. I ovaj ansambl neguje igre i pesme iz svih krajeva Srbije. Sve koreografije iz njihovog programa, atraktivne su i umetnički vredne. Iz tog razloga ansambl često gostuje na festivalima širom zemlje, a i u inostranstvu. Ne samo da gostuje već su i ugostili igrače iz Makedonije, Bugarske, Rumunije, kao i brojne ansamble iz cele Srbije. A 1999 godine su Mesna zajednica i Dom kulture uspeli da organizuju Festival rumunskog folklora i muzike iz Vojvodine sa 1500 učesnika.
Direktor Trajkovski Branislav
*****************************************
2011© Dorel Voštinar