01.01.2011.

Mesna zajednica

 
Mesna zajednica Glogonj

Glogonj 26202
Beogradska 7
Tel. 013/ 627 011
Elektronska pošta
.
************************

************************
************************


Месне заједнице су образоване 1960-тих година.
А 1992 године, Одлуком СО Панчево о образовању Месних заједница на територији Општине Панчево, добијају садашњи 'облик'.
Одлука

На основу члана 20. Закона о територијалној организацији Републике Србије и локалној самоуправи, члана 26 и 29 Статута општине Панчево (''Сл.лист општина Панчево, Ковин и Опово'' број 15/91) и члана 83. Пословника Скупштине општине Панчево (''Сл.лист општина Панчево, Ковин и Опово'' број 15/92)
Скупштина општине Панчево, на седници одржаној 18.12.1992 године донела је Одлуку о образовању Месних заједница на територији Општине Панчево.

Документа МЗ Глогоњ:

Одлука о месним заједницама на територији града Панчева 
Статут Месне заједнице Глогоњ
 
 
************************
Чланови Савета МЗ Глогоњ од 2008 године Евиденција чланова Савета МЗ – 3.2.1979.

1.    Крстевски Стојан
2.    Марјану Васа
3.    Бојковић Ана
4.    Димитријевић Васа
5.    Стефановић Миле
6.    Митушевски пера
7.    Стојку Васа
8.    Голубовић славко
9.    Младеновић Александар
10.    Симоновић Живко
11.    Максимовић Јордан
12.    Мрчковић Бранко
13.    Арсић Кевица
14.    Стојановић Драган
15.    Пешић Коста
16.    Станковић драгутин
17.    Маџевски Миша
18.    Јовановић станимир
19.    Матић радиша
20.    Спасић Миле
21.    Стојановић Тома
22.    Стаменковић Божа
23.    Поповић Зоран
24.    Мирковић Милорад
25.    Димковић смиља
26.    Николић Дане
27.    Весић Мирјана
28.    Љотић Бранко
29.    Марјану Васа
30.    Кипријановић Алекса

Евиденција чланова Савета МЗ -  23.05.1984

1.    Милосављевић Радич
2.    Мунћан Ђорђе
3.    Пислевић Мира
4.    Шоргић Мира
5.    Стаменовић Милорад
6.    Димитријевић Васа
7.    Марјану Јонел
8.    Јовановић Александар
9.    Лазаревић Тома
10.    Брекић Недељко
11.    Спасевски Бошко
12.    Колоцка Јожи
13.    Стојановић Драгољуб
14.    Јовчевски Трајко
15.    Стаменковић Божа
16.    Мирковић Милорад
17.    Вукшић Стеван
18.    Цветковић Михајло
19.    Димковић Стојанче
20.    Рођан Роман
21.    Филиповић Велимир
22.    Трендевски Цветан
23.    Воштинар дорел
24.    Зебић Јелица
25.    Стаменковић Александар
26.    Груеску Бенони
27.    Голубовић Зоранка
28.    Дончевски Горан
29.    Јовановски Бора
30.    Антић Мирко
31.    Бесу Васа
32.    Марјану Васа
33.    Бојковић Петар

Евиденција чланова Савета МЗ током -  1990

1.    Станковић Драгутин
2.    Љотић Бранко
3.    Трајановић Драган
4.    Јаћимовски Гроздан
5.    Марјану Васа
6.    Цветковић Михајло
7.    Бољанцу Марија
8.    Тасић Спира
9.    Спасевски Бошко
10.    Воштинар Дорел
11.    Миљковић Љубе
12.    Јовановски Бранко
13.    Вукшић Стеван
14.    Марјану Васа
15.    Груић Александар
16.    Петровић Јован
17.    Стаменовић Александар
18.    Петровић драгиша
19.    Младеновић Милорад
20.    Вуичин Добринка
21.    Јовановски Бора
22.    Ивановић Зоран
23.    Груеску бенони
24.    Стојку Виктор
25.    Димитријевић милан
26.    Јаћимовски савко
27.    Вељковић раде
28.    Димовски Александар
29.    Стаменовић Милорад
30.    Филиповић Велимир
31.    Јаћимовић Стојче
32.    Пешић Коста
33.    Јаћимовски Божидар
34.    Трајановић Драган

Евиденција чланова Савета МЗ -  3.11.1996

1.    Пауновски Мирко
2.    Груеску Бенони
3.    Божичковић Драган
4.    Бојковић Петар
5.    Топал Дорел
6.    Цветановић Влатимир
7.    Спасић Сретен
8.    Николовски Ванчо
9.    Антић Момир

Евиденција чланова Савета МЗ током -  1998

1.    Пауновски Мирко
2.    Груеску Бенони
3.    Божичковић Драган
4.    Бојковић Петар
5.    Топал Дорел
6.    Цветановић Влатимир
7.    Николовски Ванчо
8.    Антић Мирко
9.    Маџевски Зоран

Евиденција чланова Савета МЗ током -  2000

1.    Бојковић Петар
2.    Георгијевска Маја
3.    Груеску Бенони
4.    Јањић Драган
5.    Митрески Синиша
6.    Петровић марјан
7.    Трајковић Виктор
8.    Трајковски Бранислав
9.    Цветановић Сретен

Евиденција чланова Савета МЗ  током -  2004

1.    Алексић Зоран
2.    Арсић Зоран
3.    Божичковић Драган
4.    Георгијевска Маја
5.    Максимовић Мира
6.    Стојановић Драган
7.    Стојку Дорел
8.    Загорац Јовица
9.    Живановић Дејан

Чланови Савета МЗ Глогоњ од 2008 године

1.Алексић Зоран
2.Арсић Даница
3.Арсић Зоран
4.Георгијевска Маја
5.Јањић Драган
6.Љотић Саша
7.Стојановић Драган
8.Загорац    Јовица
9.Живановић Дејан

Представници села у Градској скупштини су (од 2008 године):
1.Митрески Синиша
2.Милковић Горан
***********************************
Секретари Месне заједнице: Василије Воштинар
Станко Писарев
Стојан Станојевски
Трендевски Цветан
Стојан Станојевски
од 1994 године координатор: Дорел Воштинар

 ЛИЧНА КАРТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ на дан 26.10.2005 године  
Број становника – 3200 
Месна заједница – Београдска 7, 627-002
Координатор
– Дорел Воштинар
Председник Савета
– Дејан Живановић, 064/ 16 35 838, ДСС
Чланови Савета
:
Зоран Алексић, СРС
Зоран Арсић, Г17
Драган Божичковић, ДСС
Маја Георгијевска, НС
Мира Максимовић, Г17
Драган Стојановић, група грађана
Дорел Стојку, група грађана
Јовица Загорац, НС

Одборници у СО
:
Зоран Алексић, 065/ 534 37 84, СРС
Зоран Арсић, 063/ 8 253 768, Г17
Дејан Живановић, 064/ 16 35 838, ДСС

ЈКП
– Београдска 7, 627-011
Директор ЈКП-а
– Бранко Мрчковић, 063/ 8 621 233
Број запослених у ЈКП-у –
6
Техничка опремљеност ЈКП-а
грађевинска машина 130 КС
трактор ИМТ 539
једноосовинска приколица носивости 4 т
цистерна за чишћење септичких јама

Дом културе »Младост« – »1.Мај« 82, тел.627-015,
директор – Маја Георгијевска, 063/ 8 953 439

Амбуланта
- Ослобођења 90, тел.627- 107,
радно време 07.00-19.00, требало би да буду 2 лекара

Значајна предузећа –

»Фриком« Ослобођења 69, 627 199, 627 – 478, пољопривреда У месту постоји још 30-так мањих приватних предузећа, међу којима би најзначајнијa моглa да буду
- Пекара«Уно« – »1.мај« 118
- Предузеће за трикотажу »Модатекс« Београдска 17, (које има 20-так запослених)
- предузеће «Колос», Ослобођења 92, тел. 627-128 (са такође 20-так запослених)
- предузеће која се бави пољопривредом »Ћуп-Агростој« – Млинска 77

Спортски клубови
-
ФК«Глогоњ« Јужнобанатска ‘Б’ лига, клуб има уређен терен
- РК »Глогоњ« Јужнобанатска клуб има уређен терен, немају решено питање свлачионица -Удружење спортских риболоваца »Гргеч«
-Ловачко друштво »Глогоњ«

Регистрована удружења грађана:
ДВД »Глогоњ«
ЗЗ »Демократија«, Млинска 77 – дир. Стојановић Драган
Земљорадничка задруга, Школска 119 – дир. Марјану Васа
ЗЗ «АГРОКООПЕРАТИВА», Школска 37 – дир. Пислевић Горан

Културно уметничка друштва:
Фолклорна група Дома културе »Младост« Глогоњ
Дувачки оркестар »Веселиа«

Значајни културно-историјски споменици или објекти:

Цркве:
-
Католичка црква Света Ана, садашње храм подигнут 1841 храм користи и Српска православна црква -
Румунска православна црква Успениа пресвете Богородице садашњи храм подигнут 1911

Сеоска слава:
На територији Глогоња делују три црквене заједнице, тако да се обележавају и три црквене славе.
- 12. јула – ПЕТРОВДАН (српска православна црква) који се уједно сматра сеоском славом - -26. јула – СВЕТА АНА (католичка црква)
-15.августа – ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА (румунска православна црква) која се такође сматра сеоском славом

Ливаде и пашњаци
враћене МЗ – 80 Ха

Паркови, зелене површине
: парк у центру села са дечјим игралиштем (површине 4Ха), као и зелена површину око фудбалског терена (1 Ха) на којој се такође налазе забавни садржаји за најмлађе

Број асфалтираних улица у селу:
у месту имамо преко 20 километара калдрме и једну улицу која нема урађен пут. Асфалтиране су делимично две улице: једна у дужини од 1,5 километар од 2, асфалтирана октобра 2005 друга у дужини 600 од 800 метара, асфалтирана 2004 године

Гасоводна мрежа –
је урађена 1989 године укупне дужине око 29 км. Доводни гасовод је изграђен тек 1996 и исте године је прикључено првих 150 потрошача. У овом тренутку на гас је прикључено око 610 домаћинстава. Мрежа је изграђена од металних цеви и нема катодну заштиту.
Водоводна мрежа –
је изграђена и пуштена у рад 1973 године. Дужина је око 20 км, а на мрежу је прикључено 1050 домаћинстава Мрежа је од азбесних цеви које су дотрајале и често долази до пуцања.
Депонија –
депонија се налази северо-источно од села. До депније је изграђен асфалтни пут, а у плану је изградња кружног пута кроз депонију, од тврдог материјала. Депонију редовно одржава ЈКП »Глогоњ«
Гробље –
све стазе на гробљу су бетониране, а нови део гробља је уређен у стилу гробља у Панчеву Започето је рашћишћавање старог Католичког гробља уз помоћ Општине Панчево и донације Немаца пореклом из овог места. До сада је посечено и уклоњено сво грмље из гробља и простора око њега, а потом је терен 2 пута третиран средствима против корова. Канализација – у току је израда пројектне докуменације за канализациону мрежу, а планирано је да се током зиме изради и пројекат филтер станице.

***********************************
2011© Dorel Voštinar