23.05.2012.

Zima zima e pa šta...


Zima, zima - e, pa šta je, ako j' zima, nije lav! Zima, zima - pa neka je, ne boji se ko je zdrav!
A šta može zima meni, šta mi može, šta mi sme? Nek mi nosić pocrveni, eto to je, to je sve!