23.05.2012.

Formiran štab

Mesna zajednica Glogonj je formirala štab za elementarne nepogode, na čelu sa predsednikom Skupštine Mesne zajednice - Jovicom Zagorcem. Preduzete su sledeće mere: - Uvedeno je dežurstvo radnim danima u vremenu od 15.00-18.00, a tokom vikenda od 07.00-18.00. telefon predsednika je 063/147 2000 (spisak dežurnih sa brojevima telefona je istaknut na oglasnoj tabli MZ).
- Organizovano je uklanjanje snega iz centra sela i ispred svih ustanova u mestu (škola, ambulanta, pošta, dom kulture...). - Sastavljen je spisak socijano ugroženih osoba koje će aktivisti posetiti. Akciji uklanjanja snega iz centra sela priključili su se i članovi DVD-a Glogonj, koji su sa lopatama u rukama čistili prostor ispred vatrogasnog doma.