23.05.2012.

Registracija poljoprivrednog gazdinstva

Od ove godine ne postoji obnova registracije koja traje u toku februara i marta meseca, već se svaka promena u gazdinstvu prijavljuje tokom cele godine (statusne promene, promena zemljišnog fonda i biljnih kultura koje se gaje, kao i stočnog fonda). Poljoprivrednici su obavezni da svaku promenu prijave u roku od 30 dana od nastanka promene. U slučaju da sadašnje stanje poljoprivrednog gazdinstva nije promenjeno u odnosu na 2011 godinu, nije potrebno da se vrši obnova registracije niti da se potpisujete bilo kakva izjava. Stanje u Registru od 2011godine biće priznato kao stanje i za ovu godinu. Ako je došlo do promena podataka u poljoprivrednom gazdinstvu, potrebno je nastale promene prijaviti na obrascima koje možete dobiti u Upravi za trezor.