23.05.2012.

Da se koreni ne zaborave

Dom kulture "Mladost" Glogonj je osmislio i realizovao projekat posvećen makedonskoj nacionalnoj zajednici u Republici Srbiji pod nazivom
"DA SE KORENI NE ZABORAVE"
- Cilj projekta je očuvanje makedonske tradicije, kulture, igre i sveukupnog makedonskog nasleđa od zaborava. Projekat je finansirao Grad Pančevo, a pomogli su i Mesna zajednica Glogonj i Nacionalni savet Makedonaca iz Pančeva, izjavio je Slavko Jovanovski, direktor Doma kulture Glogonj.
Realizacija projekta je započela u petak 25.11.2011 godine, u Domu kulture "Mladost" Glogonj,
gde je Gospodin Žarko Đorđeski iz Tetova održao predavanje o makednoskoj igi, a u večernjim satima, nastupio ansamb Saveta Makedonaca u Srbiji "Toše Proeski" sa spletom tradicionalnih makedonskih pesama (snimak ). Dva dana kasnije, u nedelju u 18.00 časova, članice Udruženja žena "Glogonjke" pripremile su izložbu makedonskih nošnji i tradicionalnih jela. (snimak ) Tom prilikom je pročtano nekoliko pasusa knjige dr. Sime Mladenovskog: Веќе во периодот од јануари до март 1946 година почна пристигнувањето на големи групи доселеници во Војводина, од Македонија, Босна и Херцегоцина, Црна Гора, Далмација и од други краишта на Југославија. Најмногу Македонци се доселија во селата Јабука, Качарево и Глогоњ во околината на Панчево, потоа во Пландиште, Хајдучица, Стари Лец, Дужине и Гудурица во околината на Вршац. Ристо Ставревски се сеќава: „Беше 9 мај 1946 година, убав ден, пролетен, место железничка станица во Неготино. Од сите страни доаѓаа луѓе со натоварени коњи и магариња. На товарите беа најпотребните предмети и продукти за живот, зашто бео тргнале во непознато, во неизвесност... На платото пред железничката станица се насобра голема маса луѓе. Децата веднаш се здружија и почнаа да се играат, а старите со голема носталгија се опростуваа од роднините со солзи на очите и со основните пораки - видете, ако не ви биде добро, пишете, ќе ви помогнеме да се вратите. Беше 10 часот, возот дојде, ги прикачи нашите вагони и тргна кон Велес. На станицата во Велес - иста слика, само што тука има поголема група, се свири, се игра ‘Тешкото‘ и се пее ‘Пуста да остане туѓината‘. Слика се повтори и во Скопје и во Куманово, само со помалку луѓе, затоа што малку семјејства имаше од тие краишта поради тоа што веќе беа заминале транспорти од овие места. Диме Николовски од с.Страгово, Кавадаречко, се сеќава: „Дотогаш такво село не бев видел, а нити сум можел да сонувам дека некогаш ќе видам и ќе живеам во него. Рамно, што да ти кажувам, како плоча. Куќите ниски, никакви, сите личеа како јајце на јајце наредени во низи„ A kao 'dezert', održan je mini koncert makedonske muzike i igre u izvođenju folklornog ansambla Doma kulture "Mladost" Glogonj (snimak )
Događaj su snimili članovi porodice Petrović & Tot