23.05.2012.

Promocija vojnih škola u Pančevu

Povodom otvorenih konkursa za vojne škole 27. februara 2012. godine održaće se promocija Vojne akademije i Vojne gimnazije u Pančevu u Domu VS sa početkom u 10.00 časova.
Učenicima osnovnih i srednjih škola predstaviće se kadeti Vojne akademije i učenici Vojne gimnazije koji će govoriti o specifičnostima školovanja, uslovima života i rada u internatima i mogućnostima koje pružaju vojne škole. Pozivamo građane i predstavnike medija da prisustvuju promociji vojnih škola u Pančevu.