23.05.2012.

Kako podneti zahtev za povraćaj imovine ?

Agencija za restituciju Republike Srbije je objavila Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, kao i Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, načinu i postupku podnošenja zahteva.
Zahtev u Pančevu možete predati na posebnim šalterima pošta: Pančevo 1 - Svetog Save 11 Pančevo 6 - Štrosmajerova 1 Nakon prijema zahteva pošta će izdati potvrdu o prijemu zahteva.
Ukoliko u zahtev nisu uneti svi obavezni podaci, ili uz zahtev nisu priloženi svi obavezni dokazi, ovlašćeni službenik pošte, obučen za prijem zahteva, ukazaće podnosiocu zahteva koje podatke treba da unese u zahtev, odnosno koje dokaze treba da priloži uz zahtev. Izvode iz zahteva Agencija će jednom mesečno zbirno objavljivati na veb sajtu Agencije. Više na sajtu Agencije za restituciju Republike Srbije, kao i Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (preuzmite sa sajta Agencije) Obrazac zahteva za restituciju (preuzmite sa sajta Agencije) Spisak pošta za podnošenje zahteva (preuzmite sa sajta Agencije)