31.12.2010.

Ribolovci

Udruženje sportskih ribolovaca "Grgeč" Glogonj Udruženje sportskih ribolovaca "Grgeč" osnovano je na Osnivačkoj skupštini u Glogonju 14.jula 1999 godine. Udruženje je osnovano i organizovano na dobrovoljnoj bazi slobodno udruženih gradjana i svoje postojanje i aktivnosti u svemu uskladjuje sa odredbama Zakona o sportu. Naše udruženje broji stotinak članova sa tendencijom rasta članstva. Osnovni ciljevi udruženja su zaštita flore i faune svih vodotokova i priobalja, a posebno očuvanje i unapredjenje ribljeg fonda i velika borba protiv nesavesnog lova ribe tj. ribokradje. Trudimo se da kod svojih članova probudimo svest o značaju vode i same prirode koja nas okružuje, a da za uzvrat dobijemo nove ekologe i prave sportske ribolovce, jer naš Tamiš to zaslužuje. Najbolji primeri za to su kapitalni ulovi šarana, soma, štuka, a i ostalih riba kojih u Tamišu ima u izobilju. Planovi udruženja u narednom periodu su : - omasovljenje sportskog ribolova - uredjivanje kanala koji su povezani sa Tamišom i - izgradnja ili adaptacija neke zgrade sa kojom bi udruženje postalo prava sportska institucija. Sa nadom da će i naš deo sajta biti posećen, šaljemo pozdrav svim ribolovcima "Bistro".
Dejan Dodić 2002 © All rights reserved