31.12.2010.

Penzioneri

Opštinsko udruženje penzionera - Mesna organizacija Glogonj i Savez invalida rada "Glogonj" već više od 20 godina imaju svoj Klub penzionera i invalida rada koji se nalazi u Glogonju ulica Beogradska broj 11 Telefon 013/627 732 Predsednik Udruženja penzionera je Arsić Rajča Predsednik Saveza invalida rada je .........      
Dorel Vostinar 2011 © All rights reserved