11.02.2010.

Prijemna kancelarija

IZDAVANJE POTVRDE O ŽIVOTU
(izdaje se radi regulisanja inostranih penzija)

Neophodno je da stranka dođe lično u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 4, 5. i 6, telefoni: 013/308-710, 013/308-918 i 013/308-919.
- Važeća lična isprava;
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se Gradska administrativna taksa u iznosu od 905,00 + 96,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

RADNE KNJIŽICE
Poslovi u vezi sa radnim knjižicama vrše se u Gradskom uslužnom centru uslužno mesto broj 4, 5. i 6. telefoni 013/308-710, 013/308-918 i 013/308-919.

Za otvaranje radne knjižice: 
- Zahtev za izdavanje radne knjižice u 2 primerka (popunjava stranka),
radna knjižica (popunjava službeno lice), - važeća lična karta, - diploma, uverenje, odnosno svedočanstvo o poslednjoj školi koju je podnosilac zahteva završio – original.
Neophodno je lično prisustvo lica kome se otvara radnu knjižicu

Za izdavanje duplikata radne knjižice: 
- Zahtev
- potvrda o izvršenoj uplati u iznosu od 300,oo dinara za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u "Službenom glasniku Republike Srbije". Uplata za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u "Sl. glasnik RS", br. vrši se na račun broj: 160-14944-58, šifra plaćanja: 133, model: 97, poziv na broj: 51-242, svrha plaćanja: objavljivanje radne knjižice nevažećom, primalac: JP Službeni "glasnik", Kralja Milutina 27, Beograd.

- pored napred navedenih pismena, dostaviti sva dokumenta koja su potrebna za otvaranje radne knjižice.

Dopuna podataka o stručnoj spremi: 
- diploma, uverenje, odnosno svedočanstvo o poslednjoj školi koju je podnosilac zahteva završio – original.
- važeća lična karta,

Promena ličnog imena u radnoj knjižici: 
- Dokaz o promeni ličnog imena (izvod iz MKR, rešenje o promeni ličnog imena)
- važeća lična karta,