25.08.2014.

ПРЕДНАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ЈАВНА РАСПРАВА

Градско веће града Панчева је утврдило Преднацрт стратегије развоја града Панчева за период 2014 - 2020 године и упутило овај документ на јавну расправу која ће трајати до 10. септембра 2014. године.

Тим за израду Стратегије ће организовати и спроводити јавну расправу на јавним скуповима у граду и насељеним местима.

Позивамо Вас да се укључите у јавну расправу на скупу који ће се одржати у Глогоњу
2.9.2014. године од 19.00 сати, у просторијама Дома културе „Младост“.

Осим на јавним скуповима, грађани своје предлоге могу доставити
слањем попуњеног Обрасца за коментаре на адресу: strategijarazvoja@pancevo.rs .

Преузимање::Више на званичној презентацији ГРАДА ПАНЧЕВА