24.07.2014.

Pojačano održavanje Tamiške ulice

Mesna zajednica Glogonj je prošle godine otpočela rekonstrukciju kolovoza u ulicama u kojima su završeni radovi na podzemnim instalacijama (vodovod i kanalizacija).
Decembra, prošle godine asfaltirana je Beogradska ulica,
a ovih dana, krenula je rekonstrukcija kolovoza u delu Tamiške ulice (od Utrinske do Beogradske)