31.01.2010.

Zakazivanje termina za ličnu kartu i pasoš

Odgovor na često postavljano pitanje u vezi

zakazivanje termina za podnošenje zahteva za izdavanje lične karte i pasoša

Kako bi mogli da zakažete termin
neophodno je da se prethodno, registrujete na sajtu eUprave.

http://www.euprava.gov.rs/

Kliknite na link REGISTRACIJA (nalazi u gornjem desnom uglu strane)

O sebi dajete sledeće podatke:

obavezni podaci (obeleženo zvezdicom): Ime, prezime, JMBG, e-pošta i lozinka (koju sami odredite samo za ovaj nalog).
ostali podaci: adresa, telefon

Kliknite na sivi taster u dnu strane - Registrujte se

Sada pređite na svoj nalog elektronske pošte (koji ste naveli u prijavi) i potvrdite registraciju.

Tek sada je sve spremno za zakazivanje termina,
vratite se na sajt eUprave i kliknete redom na sledeće tastere:

- Prijava: unesite vašu adresu elektronske pošte i lozinku
- kliknite na e-Usluge
- izaberite - Dokumenta
- zatim - Lična dokumenta
- a zatim opciju - Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš
- sada sa liste izaberete grad
- pa kliknite na crveni taster - eZakazivanje

u sledećem koraku 'štiklirate' kockicu "Slažem se sa uslovima korišćenja portala"

i to potvrdite klikom na taster - Napred

tako ste stigli do izbora lica za koje se zakazuje termin,
podrazumevano je zakazivanje termina za registrovanu osobu

Ukoliko se podnosi zahtev za člana uže porodice unosi se ime, prezime i JMBG te osobe

na istoj strani bira se dokument za koji se zakazuje termin,
lična karta ili pasoš, klikom na kružić ispred dokumenta

ponovo klik na taster - Napred

Nakon čega se na ekranu pojavljuje sledeća poruka: "Molimo Vas potvrdite da želite da zakažete termin"

još jednom - Napred

pa - e-Zakazivanje

I stižemo do strane sa raspoloživim šalterima i terminima

U kolonama (vertikale) su datumi
u redovima je vreme na svakih 20 minuta

Termin se bira klikom na praznu (belu kockicu) koja označava slobodan termin (na određenom šalteru izabranog dana)

Izbor se potvrdjuje klikom na taster koji se nalazi na levoj strani ekrana - Zakaži

Na ekranu će biti ispisana poruka - "Uspešno ste zakazali termin"

posle koje je moguće odštampati - Podsetnik zakazanog termina