12.09.2012.

Nacionalni savet Makedonaca

Институција Заштитника грађана Републике Србије
– стручна служба заштитника грађана -
одељење за заштиту права националних мањина и
Нaционални савет македонске националне мањине у Р.Србији

Вас обавештавају да у периоду од 6 до12 септембра 2012 год. грађани Панчева могу доставити писмене изјаве о случајевима повреде људских или мањинских права.
Изјаве се могу доставити лично 12 септембра 2012 у периоду од 13.30-15.30
или претходно поштом на адресу

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАКЕДОНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
26000 Панчево, ул. Др.Светислава Касапиновића 2