24.05.2012.

Srce u Jabuci

Dom za LOMR "Srce u Jabuci"
JNA 45
26201 Jabuka
Telefon: 013/2358 007, 013/2624 007
E-mail: domsrce@open.telekom.rs
Žiro račun: 840-128667-90DNEVNI BORAVAK
ZA DUŠU OPORAVAK !!
Šest sati boravljenja - dnevna doza ozdravljenja!

Za sve brige što nas tište
naše petodnevno odmorište !

Zašto da dođeš?

Da naučiš nove veštine!
Da popričaš sa nekim!
Da se družiš !
Da lepo provedeš slobodno vreme !
Da se, možda i zaljubiš !

Zato dođi !!
Dobrodošli !

Početak
Počeli smo sa radom 26.1.2004 godine
prvo kao projektna aktivnost i rezultat potreba preko Fonda za socijalne inovacije
pri Ministarstvu rada i socijalne politike, a nakon godinu dana kao trajan oblik zaštite i brige grada Pančeva

Cilj
Unapređenje kvaliteta života i pružanje konkretne pomoći
i podrške porodicama i osobama sa posebnim potrebama.

Spremni smo za Vas
U dnevni boravak pri Domu "Srce u Jabuci" dolaze lica iz Pančeva i okolnih mesta.
Organizovan, besplatan prevoz !
Pored lepo i adekvatno opremljenog prostora,
koji više podseća na porodični ambijent, obezbeđeni su:
- stručni rad
- kvalitetna ishrana
- materijal za rad
- sportski rekviziti
- izleti
- prevoz od kuće do ustanove

Redovne aktivnosti
- Briga o ličnoj higijeni
- Poslovi u domaćinstvu
- Priprema jednostavnih obroka
- Socijalizacija, usvajanje normi i sistema vrednosti
- Radno angažovanje na poslovima u vešeraju, trpezariji, ekonomiji
- Kreativne i umetničke radionice (slikanje različitim tehnikama, rad sa plastelinom, glinamolom, gipsom, pravljenje Ginjol lutaka, izrada unikatnih čestitki, oslokavanje flaša
- Edukativne radionice za podsticanje mašte, druženja, igre, zabave...
- Rekreativne i vežbe psihomotorike
- Gledanje filmova, slušanje muzike, izleti, šetnje, proslave rođendana