02.08.2011.

Opet Tamiška

Глогоњски водовод је изграђен далеке 1972-73 године.
Тада се то радило азбестним цевима.
Савет МЗ је донео одлуку о њиховој замени, те је током прошле године обезбеђен новац и урађен пројекат.

Уједно је кренула и акција прибављања потребних дозвола која је после вишемесечног труда успешно завршена - добили смо дозволу за градњу.
До сада су обезбеђена 3 милиона што је довољно за неких километар мреже и истог момента је расписан тендер.
Изабрана је фирма која је дала најповољнију понуду и пре неколико дана радови су почели.
Како је Тамишка већ раскопана током радова на постављању канализаионих цеви и телефона, Савету је било логично да се крене баш одатле и коначно заврши са прекопавањем ове улице.

Фотографије - Саша Јовановић