14.08.2011.

Nasip na nebranjenom delu

Svi se sećamo aprila 2006-te, a oni malo stariji i 1965 godine i problema koje nam je zadao Tamiš.
Oba puta je problem bio nebranjeni deo u blizini krivine na jugu sela.

Sada već davne 1964-te, na tom mestu, preko bašti, podignut je tako zvani 'zečji nasip' koji je zaštitio selo.

Pre pet godina smo zbog kašnjenja i još kojekakvih razloga podigli nasip neposredno iza prvih kuća (kod čika Gerasima i Milosavljevića). Tom prilikom smo napunili oko 12000 vreća sa peskom.

Sada nam se ukazala prilika da dođemo do trajnijeg rešenja.

DVP" Tamiš Dunav" iz Pančeva je dobio dozvolu i obezbedio sredstva da izvede radove na podizanju kote visoke obale na potezu Donji vinogradi u cilju zaštite naselja Glogonj od visokih voda reke Tamiš.
Radove će izvesti tako da se preko nadvišenog dela može nesmetano vršiti obrada zemljišta, a da obradivi sloj bude obavezno od zemljišta iste kategorije kao i postojeće.
Naravno, radovi bi se obavili u kasnu jesen kada na parcelama nema useva.

Da bi se selo zaštitilo od visokih voda potrebno je da svi vlasnici parcela potpišu saglasnost za izvođenje radova, u suprotnom - ništa od posla.
Sa tim ciljem održan je sastanak sa vlasnicima parcela, kojima su predstavnici DVP-a do detalja objasnili način izvođenja radova i razloge koji su uticali na izbor ovog rešenja.

Svesni činjenice da time štite svoje selo od poplave,
većina prisutnih se odmah složila i izjavila da će potpisati saglasnost, ali se nekoliko oštro suprotstavilo ovoj ideji.

Ukoliko se ovih par ljudi u najkraćem roku ne predomisli selo će njihovom 'zaslugom' ostati bez dela nasipa i možda već na proleće suočeno sa problemom odbrane od poplave.