31. 12. 2010.

Veselia

Kulturno- umetničko društvo "Veselia" Glogonj je osnovano 1918 godine . U samom početku Veselia Glogonj je imala tri sekcije: mešoviti hor dramska sekcija folklorna sekcija Hor je od samog osnivanja bio pod dirigentskom palicom Boaru Iona (Klonea) - zemljoradnika iz Glogonja. Njega je zamenio 1930-32 godine - Vasile Marok (lokalni trgovac) – koji je vodio hor sve do svoje smrti -1966 god. Posle gubitka dirigenta, aktivnost ove sekcije se polako gasi. Mora se reći da je hor pod dirigentskom palicom Maroka postigao zapažene rezultate naročito na takmičenjima u Pančevu i Kovačici. U okviru društva je - 1938 godine osnovana još jedna sekcija ORKESTAR. Prvi instruktor novoosnovanog orkestra bio je T. Vraneanu iz mesta Ritiševo, a prvi dirigent V.Marok. Orkestar je svoj debi imao na jednoj seoskoj svadbi 1939 godine, a par nedelja kasnije se pojavljuje i na sceni, za vreme seoske slave. Od debija orkestar svake nedelje svira igranke, koje se održavaju u sali Raiku Romana (Birtašu), dok za svete praznike svira u porti rumunske pravoslavne crkve. Učestvovali su na svim svadbama, proslavama i nažalost – sahranama u mestu. Prvu generaciju čine: Aurel Idvorean (Papuk), Vasa Marianu (Hrcu), Toma Dimitriević (Štrimf), Roman Kristea (Vuk), Nikolae Dan, Đeorđe Munteanu, Ion Brađan, Vasa Boleancu, Valer Subić i naravno Vasile Marok. Ozbiljan, sistematičan rad, kao i talenat ovih ambicioznih amatera dolazi do punog izražaja na festivalu orkestara 1942 godine. Tom prilikom je u jednoj veoma jakoj konkurenciji, naš orkestar zauzeo drugo mesto(prvo mesto je pripalo orkestru »Turturika« iz Mesića. Ovaj uspeh je zlatnim slovima upisan u anale kulturno umetničkog društva Veselia. To je članove još više podstaklo da rade i da se predstavljaju susednim selima svakom prilikom, kao i na scenama ostalih mesta naseljenih rumunskim življem . Vrhunac ove aktivnosti obeležava jedno izuzetno priznanje. Naime u jesen 1944 godine – orkestar iz Glogonja zajedno sa onim iz Mesića – imenovan je za vojni orkestar. Dva orkestra su stopljena u jedan i priključena Prvoj kraiškoj brigadi - peta divizija. Nekoliko meseci kasnije pridodati su im još neki instrumentalisti iz drugih mesta – tako da postaju jedan veoma ozbiljan orkestar na čelu sa čuvenim kompozitorom tog vremena - Milanom Vlainom. Po oslobođenju, orkestar nastavlja sa radom podmladivši se dvema novim generacijama instrumentalista iz mesta, od kojih pominjemo sledeće: Vasa Subic (Pureku), Nikolae Idvorean, Traian Stoian i Vasa Besu (Šćau). Svi oni rade i dalje pod vodstvom Marok Vasile . Kasnije na čelo orkestra dolaze Vasa Marianu (Hrcu) i Roman Kristea (Vuk). Ovako podmlađeni učestvuju u svim kulturnim događajima u mestu, a i na scenama Dolova, Ovče, Jabuke, kao i na festivalima organizovanim od strane Organizacije Rumuna Vojvodine. Na takmičenjima organizovanim u Vršcu, Zrenjaninu, Pančevu i Dolini - Deliblato osvajaju brojna priznanja i diplome za kvalitet izvođenja. Orkestru se priključuje još jedna generacija iz mesta – koja sada samo popunjava redove. Iz ove treće generacije pominjemo : Ion Mandreu (Diku), Vasa Dimitriević (Štrimf), Ion Minea (Tonea), Viorel Idvorean, Roman Đinu … Na žalost 1959 godine orkestar se gasi, a od preostalih članova se formira duvački orkestar. Popunjava se novim članovima, koji u jednom periodu pokreću zapaženu aktivnost, ali kratkog daha. U ovom trenutku postoji mali orkestar sa relativno slabom aktivnošću . Od, sada starih članova, tu su - Viorel Idvorean, Stojan Trajan, Vasa Dimitrijević, Ion Mandreu. Kako bi Vam docarali koja se muzika tradicionalno svira u Glogonju, ako ne notama. Note je napisao Viorel Idvorean (pisane su za klarinet). 1. Hora2. Ardeleana3. De doi4. Invrtita
 


---------------------------------------------------------------------------------------

Festival rumunske muzike i folklora iz Vojvodine, R.Srbija

Festivalul de Folklor și Muzică Românească din Voivodina, R.Srbia1999 godine u Glogonju je održan 39. Festival rumunskog stvaralaštva u Jugoslaviji.
 
În 1999, la Glogoni a avut loc al 39-lea Festival al Creativității Românești din Iugoslavia.

Na festivalu je učestvovalo skoro 1000 amatera, koji neguju rumunsku muziku i folklor,
kao i još desetak kulturno umetničkih društava svih naroda i narodnosti iz cele Vojvodine.

La festival au participat aproape 1000 de amatori, care afirmă muzica și folclorul românesc precum 
şi o duzină de societăţi culturale şi artistice de toate naţiunile şi naţionalităţile din întregă Voivodina.
 
Festival je direktno prenosila TV Novi Sad.
Festivalul a fost transmis direct de TV Novi Sad. 


Odbor festivala : (abecedno)
Comitetul Festivalului : (alfabetic)

Cvetanović Vlastimir
Gruesku Benoni 
Idvorjan Viorel 
Marjanu Vasa 
Mrčković Branko 
Noveski Radojka 
Paunovski Mirko 
Rođan Vasa 
Stojanović Dragan 
Stojku Oktavijan 
Subić Jonel 
Todorovski Stanoje 
Trajkovski Branislav 
Voštinar Dorel

Formirane su sledeće komisije :
Au fost constituite următoarele comisii:

· Marketing i finansije *Marketing și finanțe: Marjanu, Rođan, Stojanović
· Komunalno uređenje,vatrogasna i zdravstvena zaštita
*Amenajare comunală, incendiu și îngrijire medicală: Mrčković
· Muzika i folklor *Muzică și folclor: Idvorjan i Trajkovski
· Ishrana i piće *Mancare si bautura: Gruesku i Stojku
Njih dvojica su ujedno ponudili da budu sponzori festivala . Naime ponudili su da pokriju sve potrebe festivala za hlebom i pecivom. Takođe će njihova firma biti garant pri preuzimanju robe iz prodavnica.
 · Prijem učesnika *Primirea participanților: Cvetanović i Noveski
· Uređenje bine *Aranjarea scenei: Todorovski
· Štampanje propagandnog materijala *Tipărirea materialului de propagandă: Voštinar i Trajkovski
· Etnografsko takmičenje *Competiție etnografică: Trajkovski
· TV,novinari,veza i osveženje oko bine 
*TV, jurnaliști, conexiune și băuturi răcoritoare în jurul scenei: Paunovski
· Pružanje informacija i administrativni poslovi
*Furnizarea de informații și sarcini administrative: Voštinar
· Obezbeđenje *Securitate: Rodjan
· Prihvat gostiju iz inostranstva *Primirea oaspeților din străinătate: Subić
· Smeštaj gostiju sa strane *Cazare oaspeți în lateral : Stojanović
(vezano za dolazak gostiju iz Kladova i Turnu Severina *oaspeții din Kladovo și Turnu Severin
· Scenografija *Scenografia: Marjanu obezbeđuje izvođača radova, 
· Kontakt osoba *Persoana de contact : Voštinar


2000© Dorel Voštinar